Cronologia

La nostra història: 1997-2022

UIC Barcelona, 25 anys
(1997-2022)

Entre finals dels anys 60 i principis dels 70, un grup de pares i professors, entusiasmats i motivats per la formació i l’educació superior, van voler crear un projecte universitari diferent i amb identitat pròpia, en una època en què el marc legal no permetia crear universitats privades. Tanmateix, això no va ser impediment perquè busquessin maneres d’acostar-s’hi, a través de l’associació FERT, situada al carrer Travessera de Gràcia, a Barcelona. Aquest és el nostre punt de partida.

La gènesi

1976

L’11 de maig, l’associació FERT passa a ser un centre associat de la UNED, i el 6 d’octubre s’inicia l’Institut d’Estudis Universitaris (IEU), amb Dret i Economia. Els alumnes havien de fer els exàmens de l’IEU i de la UNED alhora per oficialitzar el seu títol.

1977

S’adquireix el convent de les monges jerònimes que hi havia al carrer d’Iradier cantonada amb el carrer Immaculada, on avui hi ha la seu central de la Universitat Internacional de Catalunya.

1982

Es gradua la primera promoció de l’IEU, que el 1985 passa a denominar-se Institut Europeu de Dret i Economia (INEDE). Rafael Pich-Aguilera assumeix la presidència del FERT.

1985

El 25 d’agost, s’aprova la Llei orgànica 11/1983 de reforma universitària, per la qual poden començar les universitats privades. Amb la nova llei, es comença a elaborar el projecte universitari.

1986

Es constitueix la Fundació Familiar Catalana (FFC) que, des d’aquell moment, seria la promotora del FERT i de la futura nova universitat.

1995

Ramon Guardans passa a ser el nou president de la FFC.

1996

El 25 d’abril, el Patronat de la FFC eleva al departament de Presidència de la Generalitat la proposta de creació de la Universitat Lliure de Catalunya (ULC). El 10 d’octubre es presenta el futur rector, Jordi Cervós i Navarro.

La història

1997

El 3 de juny, el Consejo de Universidades dona el parer positiu de la ULC; però s’oposa al nom. El 8 de setembre, el Patronat aprova el nom definitiu: Universitat Internacional de Catalunya.

1997

El 25 de setembre, s’aprova la llei de creació de la Universitat Internacional de Catalunya (DSPC, núm. 53, de 25 de set.), i el 2 d’octubre es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’aprovació de la Universitat Internacional de Catalunya.

1997

El dilluns 6 d’octubre, comencen les llicenciatures d’Humanitats, Periodisme (segon cicle), Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Odontologia, Infermeria, Arquitectura i la diplomatura de Gestió i Administració Pública.

1998

Josep Maria Pujol substitueix Ramon Guardans, com a president de la Fundació Familiar Catalana.

1998

Al setembre, comença el Campus de l’Ebre, a Tortosa, amb quatre diplomatures d’enginyeries tècniques. Aquest campus es tancarà el 2005. També comença Fisioteràpia, al Campus Sant Cugat.

1999

El setembre de 1999, s’obre la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), que és inaugurada oficialment el 4 de març de 2000, pel conseller de Salut i Benestar, Eduard Rius. La CUO s’ampliarà el 2017.

2000

Al gener, s’inaugura la sala de dissecció, que el 2010 rebrà el nom del primer rector: “Laboratori de dissecció Dr. Jordi Cervós”.

2000

Al maig, tenen lloc les primeres graduacions: Infermeria, ADE, Dret i Gestió i Administració Pública. Al setembre, comencen els estudis de Magisteri, dins de la Facultat d’Humanitats.

2001

Josep Argemí i Renom és nomenat nou rector de la Universitat, en substitució de Jordi Cervós i Navarro.

2003

Es crea l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, el més antic dels cinc actuals.

2004

S’inicien els estudis de Criminologia, dins de la Facultat de Dret.

2005

S’inicien els estudis de Comunicació Audiovisual, dins de la Facultat d’Humanitats. Dos anys més tard, s’inaugurarà el Digital Media Studios, amb el conseller de Cultura i Mitjans Audiovisuals, Joan Manuel Tresserres, i el director de cinema Jaume Balagueró.

2005

El 6 d’octubre, Ramon Guardans és nomenat doctor honoris causa, el primer doctorat honoris causa de la Universitat Internacional de Catalunya.

2007

Al setembre, comença la Facultat d’Educació, que aglutina els graus en Magisteri, que s’independitzen de la Facultat d’Humanitats.

2008

El 16 d’abril, Rafael Pich-Aguilera i Peter Franz Riederer són investits doctor honoris causa per la Universitat Internacional de Catalunya

2008

El 17 de maig té lloc la conferència de clausura del I Congrés Internacional “Família i Societat”, a càrrec de Mons. Javier Echevarría, bisbe prelat de l’Opus Dei.

2008

Al setembre, comença el nou grau en Medicina a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i Odontologia passa a formar part de la nova Facultat d’Odontologia. També comencen els estudis de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, ja sota el paraigües de la nova Facultat de Ciències de la Comunicació.

2010

El 6 de maig, Joaquín Navarro-Valls i Valentí Fuster són investits doctors honoris causa per la Universitat Internacional de Catalunya.

2010

El 21 d’octubre, Pere Alavedra Ribot és nomenat nou rector de la Universitat, en substitució de Josep Argemí i Renom.

Inauguració dels edificis de Terré
2011

L’11 d’octubre, s’inauguren els nous edificis al carrer Terré (Delta i Gamma), on s’instal·la la Facultat d’Educació. La inauguració té la presència de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell.

2012

Es crea l’Escola de Doctorat.

2015

La Universitat Internacional de Catalunya canvia de marca i passa a ser UIC Barcelona, amb una nova identitat corporativa.

2015

A l’octubre, Xavier Gil Mur, pren possessió del càrrec de rector, en substitució de Pere Alavedra Ribot.

2015

L’Hospital General de Catalunya passa a ser hospital universitari. S’inaugura el Centre Integral de Simulació Avançada, al Campus Sant Cugat.

2017

Al setembre, comença el Grau en Bioenginyeria, i Miguel Ángel Cazcarra és nomenat nou president del Patronat Universitari, en substitució de Josep Maria Pujol.

2017

El 15 de novembre, Pierpaolo Donati i Rivka Oxman són investits doctors honoris causa per UIC Barcelona.

2018

Al setembre, comença el Grau en Ciències Biomèdiques, com a títol propi. El reconeixement oficial el rebrà el setembre de 2019. Comença, també, el Grau en Psicologia i Support, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria.

2019

El 21 de març, s’inaugura el Campus de l’Experiència.

2020

Al març, la Universitat s’ha d’adaptar a un model totalment virtual, a causa de la COVID-19. Es dissenya el model Blended Learning UIC Barcelona System.

2020

Al setembre, la Facultat d’Educació es trasllada al Campus Sant Cugat i canvia de nom: Facultat de Ciències de l’Educació. Aquest mateix any, neix el Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).

2021

L’1 d’octubre, Alfonso Méndiz Noguero pren possessió del càrrec com a nou rector, en l’acte d’inauguració de curs 2021-2022.

2021

El 28 d’octubre, Verónica Boix-Mansilla i Paul Levi són investits doctors honoris causa per UIC Barcelona.

2021

El 14 de novembre, ens deixa Jordi Cervós i Navarro, primer rector de la nostra universitat.

2022

El 8 de febrer, s’inaugura Cuides UIC Barcelona, Clínica de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives.

2022

Del 13 al 15 de maig, se celebra el I Workshop Internacional d’Acompanyament Familiar, organitzat per l’Institut d’Estudis Superiors de la Família.

2022

25 Aniversari

El 2 d’octubre UIC Barcelona celebra 25 anys amb una Santa Missa d’Acció de Gràcies a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El 6 d’octubre té lloc el solemne acte d’inauguració del curs acadèmic 2022- 2023, que enceta oficialment els actes del 25è aniversari.