Una aposta per la formació humanística

A UIC Barcelona apostem per una formació humanística capaç de fertilitzar totes les disciplines (o camps del saber). Per això, des de fa un parell d’anys, la Universitat disposa del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP), un centre acadèmic que té per objectiu impulsar la formació general transversal, de continguts de diversos sabers.

Gràcies al pla d’estudi del CIP, destinat tant als estudiants de grau —amb independència de la titulació que cursin—, com al professorat, tots els estudiants podran comprendre i analitzar de manera crítica els elements que defineixen la persona humana (Antropologia), el comportament individual i la vida en societat (Ètica), a partir de les idees i els valors humanistes.

Les assignatures que ofereix aquest centre promouen la reflexió sobre els grans temes de la condició humana i de la seva existència, així com de la història, de la cultura, del món contemporani i de la ciència en relació amb la missió de la Universitat, i les implicacions de la seva identitat cristiana. El CIP té un caràcter interdisciplinari, interfacultatiu i transversal dins de la Institució.

En aquesta línia, doncs, els principals objectius del Centre són: enriquir la perspectiva de l’estudiant a través de la coordinació d’assignatures transversals comunes a tots els plans d’estudi, fomentar el diàleg interdisciplinari i la reflexió epistemològica pròpia de cada disciplina.

El CIP està dirigit per la professora Andrea Rodríguez Prat i el professor Miquel Bastons, directora i director adjunt, respectivament. Ells, i la resta de l’equip —Íñigo Ugalde i Remei Agulles, sotsdirectors, i Empar Lorda, gestora de centre— treballen conjuntament amb les diferents facultats en la implantació de les assignatures transversals.

El programa acadèmic constitueix un total de 18 crèdits ECTS d’Antropologia, Ètica i Fonaments Culturals, repartits al llarg dels cursos de grau.

Articles relacionats