Simulació a la Facultat d'Odontologia de UIC Barcelona

La simulació protagonitza la innovació a les aules de UIC Barcelona

UIC Barcelona creu en la innovació docent com a element essencial en l’aprenentatge. En aquest context, la Universitat disposa de l’Aula d’Innovació Docent, que impulsa projectes d’innovació a classe, fomenta la inquietud per la recerca en innovació docent i promou la millora contínua dels processos de docència del professorat. En gran part d’aquestes iniciatives, la simulació té un paper cabdal com a element innovador.

De fet, la simulació es troba incorporada a tots els graus que imparteix la Universitat a tots dos campus, d’acord amb l’especialitat. Al Campus Barcelona la Facultat de Dret té una sala de vistes, on els alumnes poden simular un judici real i posar a prova l’oratòria i l’argumentació, competències necessàries en la pràctica de la professió jurídica. En aquesta línia, la Facultat de Ciències de la Comunicació ha estrenat aquest curs acadèmic un nou espai d’innovació i d’experimentació per als estudiants en el qual poden fer els seus projectes audiovisuals amb l’última tecnologia en formats d’àudio i vídeo. Els nous espais comprenen els estudis de gravació (107 m2) i una sala de redacció digital (138 m2), i ofereix als alumnes la tecnologia necessària per poder innovar amb formats d’àudio i vídeo, tant a classe com en pràctiques professionals o en l’experimentació de projectes extraacadèmics.

L’Aula d’Innovació Docent impulsa projectes d’innovació a classe, fomenta la inquietud per la recerca en innovació docent i promou la millora contínua dels processos de docència del professorat.

Pel que fa al Campus Sant Cugat, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té el Centre Integral de Simulació Avançada (CISA), un espai amb més de 1.000 m2 que recrea amb equipaments reals sales d’urgències i crítics, consultoris d’atenció primària i consultes externes, sales d’hospitalització, sala de quiròfan i reanimació postquirúrgica i entorn d’atenció domiciliària. El principal objectiu d’aquesta unitat de simulació és el de promoure la formació, recerca i innovació sanitàries a través de la simulació per aconseguir el desenvolupament d’habilitats tant tècniques com no tècniques.

El CISA té simuladors amb diferents funcions i nivells de fidelitat, equipament sanitari real i pacients simulats (simuladors) que permeten desenvolupar solucions a mida de manera àgil, flexible i dinàmica en els diferents àmbits i especialitats de la salut. Des de la sala de control, des de la qual es dirigeixen els casos clínics, un complet sistema de videoenregistrament permet visualitzar qualsevol sala des de qualsevol angle gràcies a la flexibilitat del seu disseny per, posteriorment, analitzar els casos a l’aula de debrífingL’estructura i versatilitat del centre permeten adaptar tots els espais a cada necessitat docent, i desenvolupar programes a mida per a un ampli ventall de professionals de la salut. D’aquesta manera, al llarg de l’any passat més de 22.000 alumnes i professionals de la salut van participar en les diferents activitats realitzades al CISA, més de 6.000 hores dedicades a simulació, docència i avaluacions, gestionades per un equip de cinc tècnics.

La Facultat de Ciències de la Comunicació ha estrenat aquest curs acadèmic un nou espai d’innovació i d’experimentació amb l’última tecnologia en àudio i vídeo.

El CISA recrea amb equipaments reals sales d’urgències i crítics, consultoris d’atenció primària i consultes externes, sales d’hospitalització, sala de quiròfan i reanimació postquirúrgica i entorn d’atenció domiciliària.

La innovació docent també està present en tots dos campus mitjançant projectes com la publicació del llibre B-SMART Connecting University & Business, que recull els principals resultats del B-SMART. Impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, aquesta iniciativa connecta els estudiants amb projectes empresarials reals a través del challenge-based learning. D’altra banda, la Facultat de Ciències de l’Educació, disposa d’unes vistoses aules mòbils amb un concepte molt diferent del de les aules tradicionals. Parets on es pot escriure, pissarres mòbils i diverses pantalles digitals, entre altres materials, permeten treballar de manera cooperativa i amb flexibilitat.

Com a part de la innovació en la docència d’estudis superiors, el Campus Sant Cugat disposa de tres clíniques universitàries on els alumnes poden posar en pràctica els seus coneixements sota la supervisió de docents en àmbits com la salut bucodental, a la Clínica Universitària d’Odontologia; la psicologia, a Support – Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria; o en l’àmbit de les cures pal·liatives, a Cuides UIC Barcelona.

Vídeo