UIC Barcelona celebra 25 anys amb la mirada posada en el talent, la innovació, la recerca i la internacionalització

El 2 d’octubre de 1997 va néixer la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), una iniciativa privada creada amb l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca per posar-la al servei de la societat. Aquest curs 2022-2023 celebra 25 anys mantenint l’aposta i el compromís pel talent, la innovació, la recerca i la internacionalització. La seva proposta universitària està avalada per la presència en rànquings nacionals i internacionals, té un índex d’inserció laboral del 91,7 % (segons AQU Catalunya) i disposa d’acreditacions internacionals, com la que han obtingut recentment de la World Federation for Medical Education, l’octubre de 2021. 

UIC Barcelona imparteix a una comunitat d’uns 9.000 alumnes setze graus, vuit dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de programes de postgrau, als dos campus que té, situats a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès (a les instal·lacions de l’Hospital Universitari General de Catalunya).

El rector de UIC Barcelona, el ​​Dr. Alfonso Méndiz, es va marcar quatre grans objectius a l’inici del mandat, l’1 de setembre del 2021: prosseguir la línia d’excel·lència en la recerca, captant el millor talent; posar les persones al centre de la missió, formant-les en pensament crític i mentalitat solidària; desenvolupar noves estratègies per fomentar la internacionalització, i desenvolupar la línia d’innovació en els models d’ensenyament. Al tancament de curs, Méndiz va fer balanç d’aquest primer tram del mandat i va ratificar l’aposta pel talent i la qualitat docent, la innovació, la recerca i la internacionalització. I va afegir-hi: “Busquem ser eficients com la millor empresa i atents com la millor família”.

Els estudis a UIC Barcelona es caracteritzen per l’atenció personalitzada a l’alumnat. “Ens centrem en les persones, tant en la dimensió personal com professional: oferim un enfocament integral a l’alumnat, amb programes de coaching i d’assessorament”, explica el rector, que posa l’accent en les persones com a eix de la missió de la Universitat.

En aquest context, al si de la Universitat va néixer el curs passat el Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP), centre acadèmic que té com a objectiu impulsar un aprenentatge general, de caràcter transversal, a tots els estudiants de grau, amb independència de la titulació que cursin. Les assignatures que ofereix el CIP promouen la reflexió sobre els grans temes de la història, la cultura i el món contemporani. “A UIC Barcelona apostem per un aprenentatge basat en l’adquisició de competències transversals i coneixements propis de cada disciplina. Gràcies al programa formatiu del CIP, tots els estudiants graduats a UIC Barcelona tenen un perfil versàtil i adquireixen competències com el pensament crític, la visió global dels problemes o el foment de la interdisciplinarietat, entre d’altres”, detalla Méndiz.

Pel que fa a la innovació i la transferència, el rector assegura que UIC Barcelona treballa diàriament per mantenir una connexió constant amb el món empresarial i promoure la innovació en els mètodes de docència i recerca. “Estem connectats amb la societat i les empreses a través de setze càtedres d’empresa, cinc aules d’empresa, cinc instituts de recerca i tres clíniques universitàries, que estan vinculades a les facultats i ens permeten que els nostres alumnes facin la pràctica clínica i alhora fomentem la transferència a la societat”. Es tracta de la Clínica Universitària d’Odontologia, de Support – Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, i de l’acabada d’estrenar Cuides UIC Barcelona, ​​Clínica de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives.

Així mateix, “teixim complicitats amb les empreses en els camps més diversos, disposem d’uns 4.400 convenis de pràctiques, i a més a més, tenim el suport del Consell Assessor Universitari de la Universitat, conformat per personalitats del món empresarial, cultural i social, que ens assessoren per millorar l’ocupabilitat dels estudiants. Volem ser la plataforma que els enllaci amb el mercat laboral real, i els situï en les condicions òptimes per desenvolupar els seus projectes personals”.

La internacionalitat és un altre pilar essencial a UIC Barcelona. “Som una universitat oberta al món”, comenta Alfonso Méndiz. Als dos campus, hi conviuen 108 nacionalitats, i s’afavoreixen les estades a altres països gràcies als 380 convenis de mobilitat subscrits amb una cinquantena de països de tot el món. UIC Barcelona ofereix una trentena de dobles titulacions internacionals amb universitats com el Politècnic de Torí, la Universitat de Califòrnia – Los Angeles (UCLA), la Universitat de Boston, el IONA College, Birkbeck – Universitat de Londres, la Universitat de Belgrano o l’EAC París. “El 31 % d’alumnes de grau i postgrau i el 10 % dels nostres docents són estrangers. Però la internacionalització que ens defineix no és només una qüestió de xifres —matisa el rector—. La internacionalitat també té a veure amb l’obertura de ment, amb formar els nostres estudiants en la multiculturalitat i en el respecte a totes les cultures, credos i opinions. Treballem perquè els nostres alumnes estiguin preparats per desenvolupar-se en un món global i perquè siguin capaços de transformar-lo i convertir-lo en un món més habitable”.

En línia amb aquest compromís social, UIC Barcelona va destinar 6,3 milions d’euros (curs 2020-2021) a beques i ajuts a l’estudiant perquè cap alumne es quedi enrere per motius econòmics. En aquest context, la Universitat ha impulsat la campanya #CapTalentSenseFutur, que ha contribuït a reforçar el programa de beques i ajudes, gràcies al suport i les donacions de diverses institucions i empreses. 

UIC Barcelona és actualment, amb 25 anys, un projecte avalat per la presència en rànquings nacionals i internacionals, i que té a més a més un índex d’inserció laboral del 91,7 %, segons AQU Catalunya. El rector afirma que “UIC Barcelona és avui dia la institució que és gràcies al compromís de les persones que van creure i creuen en el projecte. Persones compromeses amb la missió de la Universitat: promoure el coneixement, la recerca i la transferència, dedicant el temps i l’esforç a aprendre de per vida, amb l’objectiu de canviar el món. Gràcies, des d’aquí, a tots els qui ho han fet possible”.

UIC Barcelona s’ha classificat a la llista de les 25 millors universitats d’Espanya, en la posició 14, segons l’edició espanyola de la revista Forbes. Està considerada com a universitat transparent (3a posició entre les universitats privades d’Espanya), segons el rànquing de la Fundación Haz (abans Fundación Compromiso y Transparencia), i també és present en nombrosos rànquings internacionals. Entre aquests, cal destacar el Rànquing de Xangai o Global Ranking of Academic Subjects, en l’àmbit Dentistry & Oral Sciences, en què UIC Barcelona s’ha classificat en el tram 151-200 de 300, o el rànquing internacional Times Higher Education World University, en el qual la Universitat està especialment ben classificada en l’àmbit de Clinical and Health. També té acreditacions internacionals, especialment del camp de l’Odontologia. A més a més, el Grau en Medicina de UIC Barcelona ha aconseguit l’acreditació segons els estàndards de qualitat de la World Federation for Medical Education (WFME), que l’ha convertit en la primera universitat privada d’Espanya a obtenir aquest segell de qualitat internacional. Aquesta acreditació, a més d’obrir el reconeixement i la mobilitat de la Universitat a escala internacional, permet als estudiants de Medicina de UIC Barcelona accedir al procés d’especialització i exercir als Estats Units.

Documents