UIC Barcelona en xifres

Navegació

Video memòria del curs acadèmic 2021-2022

Després de la lliçó magistral va tenir lloc la lectura de la memòria del curs acadèmic 2021-2022, a càrrec de la secretària general, Belén Castro.

En la lectura, Castro va recordar grans moments del curs passat, com ara la presa de possessió del rector Alfonso Méndiz, la doble sessió d’investidura doctor honoris causa als doctors Verónica Boix-Mansilla i Paul Levi, la presentació al febrer de la nova clínica Cuides UIC Barcelona o la celebració al maig del primer Workshop Internacional d’Acompanyament Familiar, que va reunir més de 500 congressistes de cinquanta països. També va tenir un record per als membres de la comunitat que ens han deixat durant aquest curs, entre els quals hi ha el primer rector de UIC Barcelona, Jordi Cervós i Navarro, i va presentar les grans xifres de la Universitat quant a recerca, docència, transferència i compromís social, amb el suport d’una videomemòria.

Entre les xifres, cal destacar el posicionament de la Universitat als rànquings: UIC Barcelona consolida un curs més la seva posició al rànquing de Shanghai en l’apartat Dentistry & Oral Sciences, i enguany, a més a més, ha entrat en la llista de Forbes de les 25 millors universitats d’Espanya del 2022, en la posició 14a. Cal afegir que el curs passat la nostra universitat va aconseguir l’acreditació segons els estàndards de qualitat de la World Federation for Medical Education, que l’ha convertit en la primera universitat privada d’Espanya a obtenir aquest segell de qualitat internacional. Aquesta acreditació, a més d’obrir el reconeixement i la mobilitat de la Universitat a escala internacional, permet als estudiants de Medicina de UIC Barcelona accedir al procés d’especialització i exercir als Estats Units.

Pel que fa a recerca i transferència, aquest curs es va constituir una nova càtedra d’implants zigomàtics amb Straumann, i amb aquesta ja són setze les càtedres d’empresa que té la Universitat, i cinc aules d’empresa. En el marc del hub d’innovació, UIC Barcelona ha sol·licitat l’extensió internacional de dues patents i n’ha presentat quatre de noves dels àmbits de l’arquitectura i la construcció, de la fisioteràpia i de la salut i la cosmètica. Té cinc instituts de recerca i tres clíniques universitàries.

En quant a internacionalització, avui, als dos campus, hi conviuen 108 nacionalitats, i s’afavoreixen les estades a altres països gràcies als 381 convenis de mobilitat subscrits amb una cinquantena de països de tot el món.

Actualment, UIC Barcelona té 9.280 alumnes matriculats, imparteix setze graus, 36 dobles titulacions internacionals, i una seixantena de màsters i postgraus. Té subscrits 4.486 convenis de pràctiques amb empreses i institucions, destina 6,3 milions d’euros a beques i ajuts a l’estudiant, i té un índex d’inserció laboral del 91,7 %, segons la darrera enquesta de l’AQU.

Documents