Odontologia a UIC Barcelona

Docència de qualitat, internacionalització, recerca d’excel·lència i compromís social, trets distintius de la Facultat d’Odontologia​

Hi ha molts estudis científics que demostren l’impacte directe que té la cura de la salut bucal sobre la salut general, i l’augment del risc de patir malalties com l’infart agut de miocardi, hipertensió, diabetis i fins i tot Alzheimer i algun tipus de càncer. Per aquest motiu, el paper de l’odontòleg és fonamental a l’hora de sensibilitzar la societat sobre la importància de la prevenció, garantir una bona salut bucal i oferir tractaments personalitzats a cada pacient.

Des de la creació dels estudis d’Odontologia al Campus Sant Cugat, ara fa 25 anys, l’objectiu de la Facultat ha estat formar professionals de l’odontologia amb una forta visió humanista de la professió i que tinguin la persona com a centre. Amb un equip docent format per professionals en actiu i referents en la recerca dins del diferents àmbits de l’odontologia, tant els alumnes de grau com de postgrau i màster reben una formació integral i completa en la qual la digitalització té un paper clau. Per això, les instal·lacions de la Facultat disposen d’un equipament digital d’última generació perquè els alumnes adquireixin les competències en la presa d’impressions digitals i maneig radiològic, que han substituït així l’ús dels materials convencionals. L’alt grau de digitalització experimentat en els últims anys per la Facultat d’Odontologia, que incorpora en el seu programa acadèmic el maneig de noves tecnologies com CAD_CAM i 3D, entre d’altres, l’ha convertit en centre de referència a escala nacional per la seva qualitat docent i investigadora.

Des de la creació dels estudis d’Odontologia al Campus Sant Cugat, ara fa 25 anys, l’objectiu de la Facultat ha estat formar professionals de l’odontologia amb una forta visió humanista de la professió i que tinguin la persona com a centre.

Concretament, dins de l’àrea d’Odontologia, el rànquing inclou el Dr. Federico Hernández-Alfaro, catedràtic i responsable de l’àrea de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial; el Dr. José Nart, responsable de l’àrea de Periodòncia; el Dr. Alberto Monje, docent de l’àrea de Periodòncia; i el Dr. Conrado Aparicio, catedràtic en l’àrea de Recerca. Els quatre docents es troben entre els investigadors més influents de l’últim any, gràcies a l’impacte científic de les seves publicacions durant el 2020. 

L’excel·lència docent dels professionals que formen part de la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona s’ha vist reconeguda al llarg dels últims anys amb la presència en els principals rànquings nacionals i internacionals, se situa en la tercera posició del rànquing d’El Mundo, i es manté també en les primeres posicions del Shanghai Ranking’s. Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).

L’alt nivell de la recerca impulsada des de la Facultat també s’ha vist reconegut enguany en la classificació de la Universitat de Stanford (Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists), en què quatre professors de la Facultat es troben entre el 2 % dels investigadors més citats del món d’acord amb la seva trajectòria científica durant l’any 2021.

La internacionalització també és un tret distintiu de la Facultat, ja que té acords de col·laboració amb la Universitat dels Andes i amb la Rutgers School of Dental Medicine de Newark (Nova Jersey, els Estats Units) per oferir la doble titulació amb aquests centres als alumnes de grau.